Státní závěrečné zkoušky

Informace pro studenty absolventských ročníků k organizaci SZZK

Magisterské diplomové práce

Do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie studenti nahrají celé znění diplomové práce do Stagu a přinesou na studijní oddělení dva výtisky diplomové práce a vytištěné listy z Portálu s doplněnými informacemi k závěrečné kvalifikační práci. Na studijním oddělení je možné práci předložit v době úředních hodin. Práce s razítkem ze studijního oddělení pak odevzdávají doc. Vtípilovi, nebo dr. Sedláčkové. V případě jejich nezastižení je možné práce nechat u paní Molnárové.

Přečtěte si také, prosím, interní normu pracoviště č.03/2017, která se týká průběhu obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběhu státních závěrečných zkoušek.

Státní závěrečná zkouška (SZZk) – souslednost realizace jednotlivých částí SZZk

Zápis státnicových předmětů

Pokud si studenti nezapsali na začátku zimního semestru do IS STAG státnicové předměty, mohou tak učinit v rámci zápisů letního semestru.

Další informace k zápisu státnicových předmětů můžete najít na webu FF UP zde.

Termíny pro přihlašování na státnicové termíny (obhajob a SZZK) naleznete v harmonogramu katedry.

Studenti magisterského navazujícího prezenčního studia si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, SZ1-SZ5,  MADPM , ale mohou si vybrat mezi (SZ5) Pedagogickou psychologií a (SZ3) Psychologií práce a řízení (celkem tedy 6 předmětů).
Studenti magisterského navazujícího kombinovaného studia si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, SZ1-SZ5, MADP, ale mohou si vybrat mezi (SZ5) Pedagogickou psychologií a (SZ3) Psychologií práce a řízení (celkem také 6 předmětů).

 

 

Tématické okruhy – 2. ročník navazujícího Mgr. studia

Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř předmětů, student si vybírá mezi Psychologií práce a řízení a Pedagogickou psychologií

Pozn.: Studenti, kteří se do studia zapsali v akademickém roce 2011/12 a dříve si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, SZ1-SZ4, MADP (celkem 6 předmětů).

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/studium/navazujici-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »