Výzkum

Výzkum má na naší Katedře psychologie FF UP dlouhodobou tradici a pevné postavení. Realizace kvalitní vědecko-výzkumné činnosti s cílem obohatit psychologickou vědu je taktéž zakotvena ve veřejném prohlášení o poslání katedry. Výzkum je na naší katedře realizován na mnoha úrovních. Začíná na základních úrovních kvalifikačních prací bakalářských a magisterských, které realizují studenti ve spolupráci s pedagogy, tak jak bývá na univerzitních pracovištích obvyklé. Navazující úroveň představují výzkumy regionálního významu, podporované interními i externími grantovými výzvami pro studenty i akademické pracovníky.  Další stupeň již představují výzkumné projekty směřující k dosažení mezinárodně uznávané vědecké hodnosti Ph.D. v rámci klinické psychologie a pedagogické psychologie. Naše katedra se také může pochlubit výzkumnými projekty, které jsou spojeny s mezinárodní spoluprací a širokým dopadem.

Mezi oblasti výzkumu, na které klade naše katedra mimořádný důraz, patří kognitivní a obecná psychologie, psychologické zkoumání lidské osobnosti a psychopatologie, zkoumání faktorů léčby duševních poruch a psychoterapie, výzkum rodiny a partnerských vztahů, výzkum školního prostředí, výzkum v pracovním prostředí, individuální a skupinová zkušenost v pracovním prostředí a výzkum role lidského faktoru v dopravě.

Tematický přehled všech řešených výzkumných témat

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vyzkum/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »