Tera

tera

Projekt TERA – rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi studenty, pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci a institucemi veřejné správy a aplikační sféry v oblasti psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a tanečně pohybové terapie

Registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0005

WEB: http://tera.expresivniterapie.cz/

Cílem projektu TERA je  rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi studenty UP a třemi VOŠ, pracovníky UP a VOŠ a praktiky v oblasti psychoterapie a expresivních terapií.

Naše spolupráce přináší:

  • workshopy hostujících českých i zahraničních expertů na UP a v  institucích zapojených do sítě,
  •  realizaci mezioborových mezinárodních konferencí SPOLEČNÝ PROSTOR 2014 a 2015,
  • odborné stáže v zahraničí pro akademické pracovníky,
  • odborné stáže v nejrůznějších zařízeních v ČR pro studenty psychologie a speciální pedagogiky na UP,
  • řadu zajímavých přednášek a workshopů z oblasti metodologie výzkumu a měkkých dovedností.

Projekt tak přináší propojení všech sfér v jeden dynamický celek, ve kterém budou sdíleny informace, zkušenosti i nejnovější vědecké poznatky oborů.

Tento projekt je spolufinacován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Klíčové aktivity

Klíčová aktivita 1: Vytvoření a rozvoj sítě partnerských institucí mezi univerzitami,VOŠ a institucemi veřejné správy a aplikační sféry v oblasti psychoterapie a expresivních terapií
V rámci první klíčové aktivity bude vytvořena a rozvíjena síť partnerských institucí jako základ pro dlouhodobou spolupráci založenou na systmatické vzájemné konzultační činnosti, pravidelných stážích, společných seminářích, setkáních a dalších aktivitách.
Klíčová aktivita 1 bude realizována v období duben 2013 – březen 2015.

Klíčová aktivita 2Vytvoření komunikační platformy pro vzájemnou výměnu a sdílení zkušeností a názorů
Cílem druhé klíčové aktivity je vytvoření komunikační platformy, která nabídne bezpečný a přívětivý prostor pro výměnu poznatků a zkušeností mezi terciární sférou a praxí i mezi jednotlivými subjekty navzájem a poskytne zpětnou vazbu na jejich práci.
Klíčová aktivita 2 bude realizována v období duben 2013 – březen 2015.

Klíčová aktivita 3: Příprava a realizace mezinárodních konferencí Společný prostor Olomouc v letech 2014 a 2015
V rámci této klíčové aktivity budou uspořádány dvě mezinárodní interdisciplinární konference Společný prostor Olomouc 2014 a 2015. Záměrem organizátorů obou konferencí je připravit vysoce kvalitní prostor pro setkání, výměnu zkušeností, nových poznatků a názorů českých a zahraničních expertů z oblasti psychoterapie a expresivních terapií. Kromě přednáškové části obě konference nabídnou také řadu tematických workshopů. Příspěvky z konference budou uspořádány do recenzovaného sborníku, který bude publikován také v elektronické podobě.
Tato klíčová aktivita bude realizována v období květen 2013 – březen 2015.

Klíčová aktivita 4: Interaktivní přednášky a workshopy zahraničních a českých expertů v oblasti psychoterapie a expresivních terapií
Čtvrtá klíčová aktivita projektu bude realizována formou interaktivních přednášek a workshopů zahraničních a českých expertů. V průběhu projektu je naplánováno minimálně 50 interaktivních vzdělávacích akcí pro studenty VŠ a VOŠ a akademické a pedagogické pracovníky. Cílem interaktivních workshopů a seminářů bude obohacení všech cílových skupin o nejnovější poznatky a aktuální trendy v oblasti psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a tanečně pohybové terapie.
Tato klíčová aktivita bude realizována v období duben 2013 – březen 2015.

Klíčová aktivita 5: Stáže a praxe studentů a pracovníků UP a jejich partnerů v institucích veřejné správy, aplikační sféry a institucích terciárního vzdělávání v ČR a zahraničí
Během páté klíčové aktivity projektu bude realizováno více než 130 stáží v institucích aplikační sféry a institucích terciárního vzdělávání v ČR a v zahraničí. Studenti získají zkušenost s přenesením studované teorie do praxe aplikační sféry – do institucí sociálních služeb, psychiatrických klinik, dětských domovů, věznic a dalších institucí v ČR. Akademičtí pracovníci budou mít možnost prohloubit znalosti a poznatky ze svého oboru na špičkových pracovištích v ČR a v zahraničí.
Tato klíčová aktivita bude realizována v období květen 2013 – březen 2015.

Klíčová aktivita 6: Vzdělávací aktivity vedoucí ke zvýšení vzájemné spolupráce a schopnosti obstát v mezinárodním prostředí
Záměrem šesté klíčové aktivity projektu je obohacení cílových skupin o jazykové a prezentační dovednosti prostřednictvím jazykových stáží a kurzů manažerských a prezentačních dovedností s cílem usnadnit vzájemnou spolupráci v rámci partnerských a spolupracujících sítí. Pro projekt je naplánována realizace minimálně 30 zahraničních jazykových stáží pro pracovníky VŠ a VOŠ, 8 kurzů manažerských dovedností pro pracovníky VŠ a VOŠ a 8 kurzů manažerských a prezentačních dovedností pro studenty VŠ a VOŠ.
Tato klíčová aktivita bude realizována v období květen 2013 – březen 2015.

Realizační tým

PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
hlavní řešitel projektu

Mgr. Bc. Martina Friedlová
výkonná řešitelka projektu

Ing. Radka Vašutová
finanční manažerka projektu

Mgr. Dagmar Uhlířová
koordinátorka vzdělávacích aktivit

Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D.
koordinátorka odborných praxí a stáží

Mgr. Dana Hellová
garant pro přípravu konferencí

Helena Trefilová
asistentka projektu

prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
odborný pracovník pro oblast speciální
pedagogiky a dramaterapie

prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
odborný garant pro praxe a stáže pro oblast
speciální pedagogiky

PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
supervizor pro oblast arteterapie

PaedDr. Lubomír Holzer
supervizor pro oblast muzikoterapie

doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
konzultant pro tiskové výstupy

Mgr. Tereza Záškodná
odborný garant pro oblast psychoterapie
a klinické psychologie

Mgr. Lenka Czereová
podpora pro oblast expresivních terapií

Partneři projektu

Žadatel projektu:
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Projekt je ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci – Ústavem speciálněpedagogických studií

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola
Chrudim, Čáslavská 624

Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola
Střílky, Zámecká 107

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická
Svatý Jan pod Skalou 1

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Olomouc, nám. Republiky 3

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, 1. máje 10

Centrum pro rodinu a sociální péči, o. s.
Ostrava, Kostelní  náměstí 3172/1

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vyzkum/rozvojove-projekty/tera/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »