Partnerská síť

Partnerská síť je dobrovolným sdružením Katedry psychologie a soukromých, státních, příspěvkových nebo neziskových organizací, které zaměstnávají absolventy psychologie nebo jsou konzumenty psychologických služeb.

Mise sítě vyplývá z různých potřeb zainteresovaných stran, kterými jsou partnerské organizace, Katedra psychologie a studenti. Posláním Partnerské sítě je tak propojovat zájmy a potřeby Katedry psychologie FF UP v Olomouci, jejich studentů a partnerských organizací.

  • Sjednocujícím prvkem sítě je aktivní spolupráce a vzájemná podpora. Kontakty jsou  realizovány různými formami jako jsou například praxe, stáže, projekty, výzkum a vzdělávání.
  • Partnerská síť Katedry psychologie FF UP v Olomouci umožňuje jedinečné propojení vzdělávacího, výzkumného a aplikačního prostoru v rámci čtyř odborných modulů (vizte schéma níže):

Obrázek1

  • Klíčovým prvkem členství v síti je pak aktivní členství. I přes omezenost zdrojů nabízí Katedra psychologie organizacím v síti různé typy výhod, které jsou odstupňovány podle míry zapojení organizace do aktivit sítě (výhodami se rozumí například možnost proplácení praxí, spoluúčast na projektech, výzkum, slevy na konferencích, přednostní nabídka na vzdělávací kurzy pro zaměstnance členů Partnerské sítě atd.). Vyhodnocení probíhá jednou ročně a do dalšího roku zůstávají v Partnerské síti organizace, které se alespoň minimálně zapojily. Tímto mechanismem je zajištěno, že organizace uváděné jako členské naplňují misi sítě a nejsou uvedeny v síti pouze za účelem propagace.
  • Součástí Partnerské sítě jsou dva typy pracovišť, a to pracoviště „akreditovaná“ a „neakreditovaná“.  Význam „akreditovaných“ pracovišť mimo jiné spočívá v tom, že naplňují podmínky pro  realizování výuky  praktických předmětů Katedry psychologie. Oba typy pracovišť plní v rámci Partnerské sítě odlišnou, nicméně stejně podstatnou roli  (více vizte Schéma fungování Partnerské sítě níže).

Obrázek2

V případě zájmu o další informace o Partnerské síti kontaktujte:

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry
pro komerční činnost a vnější vztahy
Tel.: +420 585 633 510
martin.seitl@upol.cz

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/partnerska-siit/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »