Metodologie, statistika a experimentální psychologie

Vedoucí výzkumné oblasti

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

Členové

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.Mgr. Lucie Viktorová

Charakteristika výzkumné oblasti

Výzkumná oblast Metodologie, statistika a experimentální psychologie má z dlouhodobého hlediska několik cílů:

  • Rozvíjet metodologické znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti kvantitativní i kvalitativní metodologie u pregraduálních i postgraduálních studentů, a též akademiků prostřednictvím zkvalitňování výuky metodologie, statistiky a experimentální psychologie, pořádání workshopů a konferencí.
  • Poskytovat metodologické a psychometrické konzultace výzkumným týmům ostatních oblastí.
  • Rozvíjet dobrou praxi při původní tvorbě či převodu zahraničních psychologických testů a jiných psychodiagnostických či výzkumných nástrojů.
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vyzkum/vyzkumne-tymy/metodologie-statistika-a-experimentalni-psychologie/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »