Partnerská síť

Logo s UP bar

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/2.4.00/28.0153 (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Datum zahájení: 1. 1. 2013

Datum ukončení:  31. 12. 2014

Vedoucí projektu: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Webové stránky: www.papsav.upol.cz

O projektu

  • Projekt reaguje na nedostatečně akcentovanou oblast v terciárním vzdělávání, tedy vzájemnou propojenost mezi vzdělavateli a zaměstnavateli, sepětí teorie s potřebami praxe. Díky projektu dochází k významnému rozšíření stávající spolupráce a vytváření nových partnerských sítí s institucemi soukromého, veřejného i neziskového sektoru pro oblast aplikovaného výzkumu a vzdělávání.

Cíle projektu:

  • systematická spolupráce a vzájemná výměna zkušeností a know-how mezi vybranými vzdělávacími, zdravotnickými, sociálně-poradenskými, výzkumnými institucemi a komerčními subjekty na území České republiky,
  • zavedení jasných kritérií pro realizování  výzkumných a odborných stáží,
  • vzájemná spolupráce akademických pracovníků, studentů a zaměstnanců partnerů na řešení aktuálních výzkumných témat s možností průběžné aplikace výsledků přímo do praxe — podpora aplikovaného výzkumu,
  • zajištění kvalitních, individuálně vedených praxí a stáží pro studenty s jasně vymezeným odborným, dovednostním a výzkumným obsahem,
  • zvyšování praktických kompetencí studentů vyžadovaných v aplikační sféře psychologie v souladu s aktuálními potřeby trhu práce,
  • vytvoření metodických materiálů jako výstupů propojení akademického a aplikovaného prostředí s možností jejich užívání všemi zainteresovanými subjekty,
  • posilování vazeb mezi studenty a jejich potencionálními zaměstnavateli,
  • vznik a rozvoj praktického pracoviště se sídlem na Katedře psychologie FF UP v Olomouci.

Partneři projektu:

VÝSTUPY

Řehan, V. a kol. (2014). Metodika výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci. Olomouc: UP. 

Seitl, M. a kol. (2014). Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v Olomouci. Olomouc: UP.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vyzkum/rozvojove-projekty/papsav/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »