Sympózium rodinné terapie

24. – 25. 4. 2014, Olomouc

Téma sympózia: Teorie citové vazby a rodinná terapie

Blízkost a vzdálenost, stejně jako vřelost a chlad patří k základním charakteristikám mezilidských vztahů. Kvalitu vztahů a prostředí, ve kterém se rozvíjejí, můžeme považovat za stěžejní okolnosti, které ovlivňují naše osudy. Důležitost budování láskyplných vztahů pro zdravý vývoj lidské osobnosti je již po dlouhou dobu zdůrazňována v psychodynamických teoriích a zejména teorii vztahové vazby. Důraz na kontextu a prostředí rodiny v porozumění lidské motivaci, chování a zejména praktické pomoci lidem nacházíme v rodinné terapii. Podstatou našeho sympózia je reflektovat poznatky, ke kterým dospívá stále se rozvíjející výzkum vztahové vazby a zamyslet se nad nimi z pohledu praktického využití v rámci rodinné terapie. Na našem sympóziu uvítáme příspěvky z výzkumu teorie vztahové vazby i z praxe rodinné terapie. Zvlášť ceněné jsou příspěvky, které tyto dva aspekty společně propojují.

Účast na sympóziu přislíbili prof. Arlene Vetere z University of Surrey (UK), prof. Rudi Dallos z Plymouth University (UK), doc. Lenka Lacinová z Masarykovy univerzity (CZ) a další odborníci.

Bližší informace o sympóziu najdete na stránkách www.rodinnaterapie.spolecnyprostor.cz.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/verejnosti/konference/sympozium-rodinne-terapie/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »