Sociální psychologie a psychologie osobnosti

Vedoucí výzkumné oblasti

Doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.

Charakteristika výzkumné oblasti

Obecný výzkumný záměr směřuje k významným aspektům psychologie osobnosti ve společnosti, zejména v oblasti psychodiagnostiky, vývoje a hodnotového růstu, dopravní kultuře, dynamiky pracovních kolektivů, prožívání skupinového nátlaku, šikany na pracovišti.

Výzkumné týmy

Alternativy k pětifaktorovému modelu osobnosti
Hodnoty a postoje k bezpečnosti dopravy
Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti
Sociální zrání osobnosti
Analýza lidských pohybových odpovědí v Rorschachově metodě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vyzkum/vyzkumne-tymy/socialni-psychologie-a-psychologie-osobnosti/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »