Infrastruktura WOP

 

 

 

Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425 (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání)

Akronym: Infrastruktura pro WOP

Datum zahájení: 1. 9. 2017

Datum ukončení: 31. 8. 2022

Vedoucí projektu: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

O projektu

 • Projekt zajišťuje moderní infrastrukturu, přístrojové, laboratorní a podpůrné vybavení k realizaci nového PhD programu, řešícího výzvy psychologie v ekonomické praxi. Rozvoj infrastruktury je zaměřený na podporu vzdělávání s mezinárodním dopadem stejně jako na zapojení studentů do multidisciplinárních a mezinárodních týmů řešících problematiku lidského faktoru v pracovním prostředí.
 • Projekt má návaznost na projekt „Vznik WOP“ ve výzvě Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

Cíle projektu

 • Hlavním cílem projektu je vybudovat výzkumnou infrastrukturu v podobě výzkumného centra pro nový doktorský studijní program v oboru psychologie práce a organizace. Výzkumná infrastruktura umožní atraktivní výuku ve výzkumně orientovaném programu, realizaci náročných individuálních i týmových doktorských výzkumných projektů, zvýšení kompetencí absolventů pro navazující praxi při vývoji či aplikaci netechnických inovací v ekonomické praxi.
 • Ve výzkumném centru budou studenti doktorského programu moci pracovat na individuálních a týmových projektech prostřednictvím moderních technologií, reflektujících potřeby základního výzkumu či aplikované praxe. Tato platforma umožní studentům realizovat designy nad rámec současných možností magisterského studia a zároveň bude atraktivní i pro vyučující a výzkumníky s mezinárodními zkušenostmi, kteří se budou podílet na přípravě dalších profesionálů.
 • Absolventi doktorského studijního programu tak vytvoří nový typ profesionálů, schopných využívat nabyté znalosti a dovednosti, stejně jako nové technologie, k inovaci služeb i rozvoji vědy a výzkumu na národní i mezinárodní úrovni.
 • Zkušenosti studentů z výzkumného centra přinesou nové kompetence a zejména technologický standard do aplikované sféry, kde budou posunuty hranice toho, jak lze pracovat se zaměstnanci na různých úrovních řízení. V praxi pak budou absolventi tento standard dále rozvíjet a případně prohlubovat spolupráci s výzkumným centrem na své alma mater.

Vybrané plánované aktivity

 • Zajištění moderní infrastruktury pro výuku – rekonstrukce prostor na Tř. Svobody 26
  • rekonstrukcí projdou dvě učebny a laboratoř, vznikne kombinovaná učebna a laboratoř, tři pracovny studentů doktorského studia, tři pracovny školitelů, jedna projektová pracovna kombinovaná s pracovnou vedení výzkumného centra a zázemí v podobě kuchyňky a haly
 • Zajištění přístrojového a laboratorního vybavení – nákup investičního i neinvestičního přístrojového a laboratorního vybavení pro nový doktorský studijní program
 • Zajištění dodatečného podpůrného vybavení – PC, notebooky, informační software (SharePoint), kancelářský a grafický software, produkční zařízení k šíření výstupů projektu na konferencích atp.
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vyzkum/rozvojove-projekty/infrastruktura-wop/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »