Impuls

Logo s UP bar

impuls

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi

Datum zahájení: 10. 4. 2013

Datum ukončení: 30. 6. 2015

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0143

Vedoucí projektu: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Řešitelský tým: Doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc., PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D., PhDr. Martin Lečbych, Ph.D., PhDr. Roman Procházka, Ph.D., PhDr. Martin Seitl, Ph.D., Mgr. Ondřej Skopal, PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., PhDr. Lenka Šrámková, Mgr. Karel Flaška, Lukáš Franc, Mgr. Kristýna Hosáková, Mgr. Aleš Neusar, Ph.D., Mgr. Zuzana Sedláčková, PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., PhDr. Iva Velková, Lucie Viktorová, Mgr. Martin Zielina, Ing. Petra Komínková.

 O projektu

Projekt se zaměřuje na inovaci odborné přípravy studentů Univerzity Palackého v psychologii a příbuzných vědách o člověku. Náplní je inovace stávající nabídky předmětů a zavádění předmětů nových. Dále se zaměřujeme na zapojení moderních technologií a didaktických pomůcek důležitých jak pro efektivnější přenos know-how, tak pro motivaci studentů v edukačním procesu. Cílem je zkvalitnění studentských diplomových prací. Projekt otevírá rozšířenou nabídku volitelných odborných předmětů studentům Univerzity Palackého v několika aplikovaných oblastech (např. tvorba testů a dotazníků, metodologie, psychofyziologie, kyberpsychologie, diagnostika). Získané znalosti a dovednosti jsou přínosem pro budoucí uplatnitelnost absolventů na trhu práce v mnoha oblastech (medicína, sociální práce, pedagogika, rekreologie a sport atp.). Aktivity členů projektového týmu se zaměří i na pořádání odborných vzdělávacích akcí, prohlubování mezifakultní spolupráce na UP i na aktivní kontakt s institucemi z praxe.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vyzkum/rozvojove-projekty/iniciace-mezioboroveho-potencialu-psychologie/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »