Vznik WOP

 

 

 

Vznik doktorského studijního programu pro inovativní výzkum v psychologii práce a organizace

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002313 (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání)

Akronym: Vznik WOP

Datum zahájení: 1. 9. 2017

Datum ukončení: 31. 8. 2022

Vedoucí projektu: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

O projektu

 • Projekt je zaměřen na vznik doktorského studijního programu v oboru psychologie práce a organizace, stavícího na inovacích a mezinárodním standardu kvalifikace, akreditovaného v českém i anglickém jazyce. Program počítá s využitím zahraničních zkušeností a atraktivitou pro české i zahraniční studenty.
 • Projekt má vazbu na projekt „Infrastruktura pro WOP“ – ERDF – Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování a modernizace.

Cíle projektu

 • Hlavním cílem projektu je s využitím zahraničních zkušeností vytvořit doktorský studijní program v psychologii práce a organizace, který bude akreditován v českém i anglickém jazyce a bude atraktivní pro české i zahraniční studenty.
 • Absolventi doktorského studijního programu vytvoří nový typ profesionálů, připravených řešit výzvy v širokém spektru oblastí manažerské, organizační, pracovní a dopravní psychologie.
 • Profil absolventů nového programu bude spojen s důrazem na nové technologie, inovace služeb, týmovou a mezinárodní spolupráci rozšiřující efekt VaV za hranice ČR. Absolventi budou připravení řešit komplexní, multidisciplinární a mezinárodní projekty, a to ve výzkumu s dopadem na publikace, nebo v aplikační sféře s dopadem na netechnické inovace služeb.
 • Součástí platformy nového doktorského programu bude výzkumné centrum (projekt ERDF), ve kterém budou studenti pracovat na svých individuálních a týmových projektech prostřednictvím moderních technologií a s důrazem na mezinárodní spolupráci.
 • Důrazem na excelenci výstupů, přenosem zahraničního know-how atp. bude docházet ke vzniku vyšší úrovně znalostí a kompetencí přitahující aplikovanou sféru a zakázkový výzkum.

Vybrané plánované aktivity

 • Tvorba výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu v oblasti psychologie práce a organizace o do přípravy studijního programu budou zapojeni odborníci ze zahraničí o obsahová náplň programu bude prohlubovat znalosti studentů v oblasti psychologie práce, organizace, manažerské psychologie a dopravní psychologie, stejně jako bude klást důraz na výzkumnou a publikační aktivitu, zahraniční spolupráci i spolupráci s praxí a využití IT zdrojů pro rozvoj netechnických inovací
  • výuka i studijní opory budou dostupné v českém i anglickém jazyce
 • Podpora Ph.D. studentů – zahraniční praxe (nejlepší studenti budou realizovat studijní praxe na spolupracujících zahraničních institucích)
 • Praxe a stáže studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů relevantních k výzkumně zaměřenému studijnímu programu.
 • Zapojení studentů bakalářských a magisterských studijních programů do výzkumných projektů doktorských studentů
 • Propagace programu a jeho výstupů na českých i mezinárodních konferencích, výjezdy akademických pracovníků do zahraničí (k přenosu know-how),…
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vyzkum/rozvojove-projekty/vznik-wop/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »