Psychologie práce, organizace a dopravní psychologie

Vedoucí výzkumné oblasti

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Charakteristika výzkumné oblasti

Mise:

Našim posláním je rozvoj psychologie práce, organizace a dopravní psychologie na Katedře psychologie FF UP v Olomouci prostřednictvím výzkumné činnosti, výuky a spolupráce s dalšími českými nebo zahraničními institucemi v akademickém prostředí i praxi. Součástí poslání je také poskytnutí odborného servisu dalším organizačním jednotkám Filozofické fakulty.

Vize:

Poslání naplňujeme, když:

  • dále rozvíjíme výzkumné aktivity, založené na mezi-instituční spolupráci národního i mezinárodního charakteru,
  • posilujeme spolupráci s aplikační sférou v oblasti základního i aplikovaného výzkumu,
  • vyvíjíme nové psychodiagnostické metody a rozšiřujeme aplikací stávajících,
  • zvyšujeme kvalitu výuky v oblastech studijních opor a metod výuky,
  • zavádíme standardy pro poradenství a servis.

Výzkumné týmy

DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE
PSYCHOLOGIE PRÁCE, ORGANIZACE
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vyzkum/vyzkumne-tymy/psychologie-prace-organizace-a-dopravni-psychologie/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »