Dopravní psycholog

Vzdělávací program Dopravní psychologie

Aktuálně přijímáme přihlášky do kurzu pro akademický rok 2019/ 2020.

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR realizují specializační vzdělávání Dopravní psychologie.

Vzdělávací program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání orientovaného na výkon povolání v oblasti dopravní psychologie podle § 60 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách. Kurz splňuje požadavky zákona 361/2000 Sb., §87a, odst. 5 o udělení akreditace k provádění dopravněpsychologického vyšetření. Cílovou skupinou jsou psychologové, kteří absolvovali magisterské studium psychologie a chtějí získat specializaci v oblasti dopravní psychologie. Teoretická část programu splňuje podmínky vzdělávacího kurzu pro dopravní psychology na Slovensku. Praktickou část musí slovenští účastníci absolvovat podle nároků předepsaných slovenským programem.

Vzdělávání je realizováno kombinací přímé výuky, praxe a individuálních konzultací  s celkovým rozsahem 200 hodin.
Hodinová dotace má tuto  skladbu:

a) přímá výuka – teoretická příprava(84 hodin)

b) přímá výuka – kazuistické semináře (36 hodin)

c) praxe (40hodin) (účastníci si zajišťují individuálně)

d) individuální konzultace a příprava závěrečné práce (40 hodin)

Vzdělávání bude probíhat na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Výjimečně (nejvýše 4 setkání) se budou konat v Praze. Kurz se bude konat v termínech sobota/neděle, výjimečně v pátek.

Výuka bude probíhat od 09.00 hodin do 17.00 (včetně všech přestávek).

Termíny v roce 2019:

13.-14. září 2019

19.-20. říjen 2019

9.-10.listopad 2019

30.listopad -1.prosinec 2019

Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno účastí na výuce, absolvování praxe, zvládnutí písemného testu (na závěr vzdělávání, zaměřen na znalosti), zvládnutí ústní zkoušky (na závěr vzdělávání, zaměřena na dovednosti posuzovat psychickou způsobilost k řízení vozidel) a úspěšnou obhajobu závěrečné práce (kazuistická nebo výzkumná).

Praxi je možné realizovat na pracovišti, které vede akreditovaný dopravní psycholog (MDČR), a který je členem Asociace dopravních psychologů. Praxi si zajišťují účastníci individuálně.

Výše poplatku za vzdělávání je 26 000,- Kč včetně DPH. Poplatek je možné uhradit ve 2 splátkách. V kurzu se předpokládá 10 – 20 účastníků.

Zájemce o vzdělávací program Dopravní psychologie prosíme o registraci na níže uvedené emailové adrese. Více informací na požádání poskytne PhDr. Dana Černochová, Ph.D., dana.cernochova@email.cz, tel.: 241 440 413.

Přehled témat absolventských prací 2007 – 2017

V případě zájmu o práci ve formátu pdf, prosím kontaktujte Dr. Matúše Šuchu, matus.sucha@upol.cz

 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/studium/specializacni-vzdelavani/dopravni-psycholog/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »