Poradenská, pedagogická a školní psychologie

Vedoucí výzkumné oblasti

PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.

Charakteristika výzkumné oblasti

V rámci naší oblasti se snažíme o to, aby naše výzkumy, výuka i dalšími aktivity reagovaly na potřeby praxe. Zaměřujeme se na diagnostické a intervenční oblasti ve školním prostředí – naše výzkumy se týkají aktuálních témat řešených ve školní a pedagogické psychologii, jako je například prevence rizikového chování, osobnost nadaných žáků, osobnostní vlastnosti a sebehodnocení dětí školního věku, fenomén odkladu školní docházky nebo otázka přínosu asistenta pedagoga u dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. Zároveň se zabýváme zkoumáním osobnostních charakteristik a postojů učitelů a školních psychologů.

Výzkumné týmy

Diagnostika rizikových a protektivních faktorů a prevence rizikového chování u adolescentů
Program Druhý krok - výzkum efektivity v českých podmínkách
Osobnostní vlastnosti dětí školního věku, sebehodnocení školní úspěšnosti a dalších parametrů žáků základních a středních škol ve věku 9-18 let
Učitelé – jejich osobnostní charakteristiky a postoje vůči dalším subjektům vzdělávání
Dobrá praxe konstrukce testů obecných studijních předpokladů, znalostních testů a psychodiagnostických nástrojů

 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vyzkum/vyzkumne-tymy/poradenska-pedagogicka-a-skolni-psychologie/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »