MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

Člen katedry

E- mail miroslav.orel@upol.cz
Telefon  +420 585 633 511
Konzultační hodiny Konzultační hodiny: ÚTERÝ 7:15 – 8:45 hodin
Pracovna 3.19

Životopis

Pochází z Valašska, kde navštěvoval také gymnázium (ve Valašském Meziříčí). Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval nejprve všeobecné lékařství a posléze také jednooborovou psychologii.

Absolvoval vojenskou základní službu. Pracoval jako lékař a VŠ pedagog v rámci LF UP Olomouc (ústav lékařské fyziologie) a FN Olomouc (klinika neurologie a psychiatrie). V rámci UP působí nyní na katedře psychologie a vyučuje dále studenty Univerzity třetího věku. Věnuje se rovněž poradenské psychologii a psychoterapii. Profesně se mimo jiné zajímá o komplexní (psychosomatický) přístup.

Účastnil se a účastní řady kratších i delších výcvikových programů (např. hypnoterapie, krizová intervence, transakční analýza, přístup zaměřený na člověka, integrovaná psychoterapie, logoterapie a existenciální analýza, práce se sny, supervize).

Na katedře psychologie působí již několik let – vyučuje zde v současnosti studenty prvního a třetího ročníku Bc. studia (předměty Základy anatomie a fyziologie, Úvod do neuropsychologie (neurofyziologie), Obecná psychopatologie, Speciální psychopatologie) a prvního ročníku navazujícího Mgr. studia (předmět Somatopatologie).

Podílel se na několika knižních publikacích v nakl. Portál (Biologie pro psychology / Na Freuda já nemám čas, doktore), v nakl. Grada (Základy anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory / Člověk, jeho mozek a svět / Člověk, jeho smysly a svět / Somatopatologie / Nervové buňky a jejich svět) a v nakladatelství UP Olomouc (skripta Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů I – III).

Sylaby

PSYCHOPATOLOGIE_I.pdf 108 K
PSYCHOPATOLOGIE_II.pdf 131 K
SOMATOPATOLOGIE.pdf 125 K
UVOD_DO_NEUROPSYCHOLOGIE.pdf 109 K
ZAKLADY_ANATOMIE_A_FYZIOLOGIE.pdf 103 K
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/mudr-phdr-miroslav-orel/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »