Kognitivní (obecná) psychologie

Vedoucí výzkumné oblasti

PhDr. Olga Pechová, Ph.D.

Charakteristika výzkumné oblasti

Oblast kognitivní a obecné psychologie se dlouhodobě soustředí zejména na výzkumy spojené s rozličnými aspekty cirkadiálních rytmů, problematiku spánku a snění. Významnou oblast také tvoří výzkum lidských kognitivních funkcí, aktuálně je studován zejména vztah mezi inteligencí a tvořivostí, doménově specifická kreativita a autobiografická paměť. V rámci této oblasti jsou taktéž řešeny transdisciplionární témata, které v současné době reprezentuje výzkum vztahů mezi spiritualitou a postoji ke smrti.

Výzkumné týmy

Autobiografická paměť
Inteligence a tvořivost
Spánek a snění
Spiritualita a postoje ke smrti
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vyzkum/vyzkumne-tymy/kognitivni-obecna-psychologie/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »