Klinická psychologie, diagnostika a psychoterapie

Vedoucí výzkumné oblasti

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Charakteristika výzkumné oblasti

V rámci naší oblasti se snažíme o rozvoj výzkumu v klinické psychologii. Zaměření našich výzkumů odráží do určité míry pestrost a bohatost této disciplíny. V rámci studia psychopatologie se soustředíme zejména na souvislosti mezi rozličnými faktory duševního zdraví a osobnostní strukturou. Ve výzkumu psychodiagnostických metod hledáme cesty k inovaci tradičních metod a vývoji nových metod. Náš výzkum v oblasti psychoterapie se soustředí na hledání a ověřování alternativních a dosud experimentálních postupů léčby duševních poruch.

Výzkumné týmy

Temperament a stresový potenciál kognitivních konfliktních úloh v projevech autonomního nervového systému (ANS)
Sexuální přitažlivost v psychoterapii

Ego analýza a maladaptivní schémata u lidí závislých na psychoaktivních látkách

Metody explorace (rozhovor, pozorování, anamnéza) v rámci posuzování psychické způsobilosti k řízení

Metoda omezené zevní stimulace

Olomoucká klasifikace afázií
Osobnost depresivních jedinců v remisi

Problematika vlivu internalizovaného stigmatu na efektivitu léčby u úzkostných poruch

Struktura osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů
Virtuální realita v léčbě poruch anxiozního spektra

Vývoj české verze a norem pro test Hanojské věže

Vývoj Olomouckého testu figurální fluence

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vyzkum/vyzkumne-tymy/klinicka-psychologie-diagnostika-a-psychoterapie/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »