Nejčastější otázky o Ph.D.

studiu na Katedře psychologie FF UP

 

Proč Ph.D. studovat?

 • Ph.D. je mezinárodně uznávaný vysoce prestižní vědecký titul (dosáhne ho méně než 1% populace)
 • Výrazně vyšší platové ohodnocení absolventů v zahraničí
 • Podpoříme vaše výjezdy a zajímavé zahraniční cesty během studia
 • Zisk nových praktických dovedností. Zejména díky projektům: např. vše od zajištění grantu, jejich finanční vedení, zpracovávání oficiálních textů, marketing, PR…
 • Prodloužení období statusu studenta a získání dalšího času na osobní profilaci
 • Můžete se nadále věnovat vědě a využívat zdarma prostory a vybavení katedry
 • Rozvinete své znalosti v oboru
 • Poznáte spoustu zajímavých a možná i důležitých osob pro váš budoucí profesní život v České republice i v zahraničí
 • Budete mít svobodu ve svém směřování. A můžete si sami aktivně tvořit pracovní náplň tak, aby vás bavila a byla pro vás smysluplná
 • Nahlédnete „pod pokličku“ chodu katedry resp. fakulty a univerzity

Kdy to zvážit?

Nechceme Vás strašit, ale je fér být upřimní. Toto jsou případy, kdy si vaše případné studium zaslouží větší zvážení. Popřípadě se nebojte vaši situaci s námi prokonzultovat, rádi Vám poradíme.

 • Nebaví vás věda a už jen sepsání magisterské diplomové práce pro vás bylo utrpením
 • Neláká vás vidina akademické profese nebo práce v nějaké výzkumné instituci či inovativních společnostech
 • Máte práci, ve které jste spokojeni. Plánujete v ní nadále zůstat a titul Ph.D. byste v ní nijak nevyužili
 • Současné denní studium Ph.D. a rodina s dětmi může být náročné, ale ne nezvladatelné. Doporučujeme ovšem prokonzultovat s partnerem 🙂

Proč studovat Ph.D. právě u nás?

 • S našimi Ph.D. studenty máme přátelský kolegiální vztah
 • Vážíme si jejich svěžího pohledu na chod katedry a jejich názor je pro nás důležitý při určování směru vývoje katedry. Ph.D. studenti se tak stávají důležitou součástí Katedry psychologie.
 • Studenty rádi zapojujeme do projektů a dáváme jim tak možnost výdělku a získání nových zkušeností a znalostí. Zůstáváme jim ale podporou a radíme v situacích, ve kterých se ocitají poprvé.
 • Podporujeme (finančně i časově) další vzdělávání našich studentů (dle jejich vlastních zájmů a profilací)
 • Jsme vstřícní vůči souběžnému zapojení Ph.D. studentů do praxe.
 • Náš pracovní kolektiv je podporující a kooperativní

 

Jak Ph.D. studium probíhá?

Standardní doba studia je čtyři roky. Během nich studenti pracují na své disertační práci (dle jimi zvoleného tématu) a získávat kredity za absolvování povinných a volitelných předmětů. Studenti si tvoří svůj vlastní individuální studijní plán. Nenavštěvují tedy každý den přednášky, ale naplňují tzv. moduly, neboli větší tematické celky, dle jejich předem naplánovaného časového harmonogramu a profilace. Podrobný popis modulů a nabízených témat můžete najít na webu katedry v sekci Informace pro přijaté studenty.

Stipendium pro Ph.D. studenta

Ph.D. studenti jsou ohodnoceni stipendiem. Nástupní stipendium v současnosti činí 12 200 Kč měsíčně. Tato částka se nedaní ani se z ní neodvádí jiné odvody. Za doktorandy v prezenčním studiu navíc nově platí zdravotní pojištění stát (i když jsou starší 26 let).

Nad rámec stipendia všichni Ph.D. studenti dostávají odměnu za výuku, vedení a oponování diplomových prací a publikační činnost dle pravidel odměňování platných pro členy katedry.

Ph.D. studenti mají také možnost žádat o interní grantové projekty (Studentská grantová soutěž Interní grantové agentury UP). V roce 2017 se více než 80% všech Ph.D. studentů podílelo na řešení výzkumného projektu podpořeného grantem

Ph.D. Žádná vaše aktivita nezůstane bez ocenění. Oceňujeme práci našich Ph.D. studentů. Nad rámec běžného stipendia jsme v roce 2017 na naší katedře rozdělili ze stipendijního fondu pro Ph.D. studenty 350 tisíc korun.

 

Možná bych Ph.D. zkusil / zkusila. Jak mám začít?

 

 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/studium/c-phd-studium/nejcastejsi-otazky-o-ph-d/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »