Úřední deska

Grantová soutěž Katedry psychologie FF UP

Grantová soutěž popis a podmínky.

Grantová soutěž přihlašovací formulář.

Etická komise Katedry psychologie FF UP

Etická komise Katedry psychologie FF UP v Olomouci se zabývá podněty členů katedry, studentů a širší veřejnosti v souvislosti s etickými principy při výzkumu, publikování jeho výsledků, poradenství a výuce. Hlásí se k etickému kodexu Evropské federace psychologických asociací (Evropský metakodex etiky a Carta Ethica).

Vedoucí komise: PhDr. Olga Pechová ,Ph.D.
Členové komise: PhDr. Miroslav Charvát, Ph.D., PhDr. Leona Jochmannová

Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů

Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů – prezenční studium

Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů – kombinované studium

Manuál pro psaní DP

 

4. Aktualizované vydání Manuálu pro psaní bakalářských a diplomových prací

Posudek písemných prací na Katedře psychologie FF UP.

Manuál pro vydávání DP

Udělování stipendií na Katedře psychologie FF UP

Udělování stipendií na Katedře psychologie – interní studenti DSP

Vnitřní norma děkana – stipendijní řád FF UPOL

Metodické pokyny

Metodický pokyn č. 01/2013

Metodický pokyn č. 01/2015

Metodický pokyn č. 01/2016

Metodický pokyn č. 02/2016

Metodický pokyn č. 03/2016

Interní normy Katedry psychologie

Organizační struktura

Interní norma pracoviště č. 01/2018

Předkládaná norma pojednává o postupech pro využívání stipendijního fondu na Katedře psychologie FF UP

Interní norma pracoviště č. 03/2017                                                                                Průběh obhajob bakalářských magisterských diplomových prací. Průběh SZZK na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Interní norma pracoviště č. 02/2017
Státní závěrečná zkouška (SZZk) – souslednost realizace jednotlivých částí SZZk

Interní norma Katedry psychologie č. 1.1/2017
Zadání, vedení a odevzdávání kvalifikačních prací

Interní norma Katedry psychologie č. 1/2014
Vnitřní organizace pracoviště na úrovni vědeckých týmů, výzkumných oblastí a postavení vedoucích výzkumných týmů

Interní norma Katedry psychologie č. 2/2014
Publikační činnost

Interní norma Katedry psychologie č.1/2013.
Pokyn vedoucího pracoviště k čerpání dovolené

Interní norma Katedry psychologie č.2/2013.
Podpora publikační činnosti externích spolupracovníků a doktorandů na Katedře psychologie FF UP

Interní norma Katedry psychologie č.3/2013.
Zásady personální práce na pracovišti

Interní norma Katedry psychologie č.4/2013.
Zásady udělování stipendií jako podpory pro účast studentů na odborných akcích

Interní norma Katedry psychologie č.5/2013.
Pomocné vědecké síly na Katedře psychologie FF

Interní norma Katedry psychologie č. 2/2012.
Provedení změny ve studijních plánech a příprava rozvrhu

Interní norma Katedry psychologie č. 3/2012.
Opatření v případech podvádění u zkoušek a testů na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/uredni-deska/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »