PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D.

Člen katedry

E-mail leona.jochmannova@upol.cz
Telefon  +420 585 63527
Konzultační hodiny  úterý 15.00 – 16.00 po předchozí domluvě
Pracovna 3.03

Odborná profilace

Leona Jochmannová, dříve Němcová. Atestovaná klinická psycholožka, dlouhodobě se specializuje na oblast dětské psychologie a problematiku attachmentu. Výzkumně i publikačně se zabývá diagnostikou a léčením následků traumatu u dospělých i dětí. Další oblastí odborného zájmu je vedení seberozvojových a poradenských skupin, včetně supervize v zařízeních sociální péče, zdravotnictví a školství.

Životopis

Pochází z Kroměříže, kde studovala gymnázium a následně také Střední zdravotnickou školu v Brně, obor všeobecná sestra. Absolventka magisterského jednooborového studia psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (1999). Atestace v oboru klinická psychologie (2006). Doktorské studium klinické psychologie (Ph.D.) absolvovala v roce 2019.

V oblasti klinické praxe pracovala např. v Psychiatrické nemocnici Kroměříž na odd.pro skupinovou psychoterapii neuróz u prof.Stanislava Kratochvíla a na Pediatrické klinice FN Praha Motol. Od r.2006 má v Olomouci vlastní klinickou praxi (nestátní zdravotnické zařízení).

Je zakladatelkou dobrovolnických programů 5P v Kroměříži a v Olomouci, jako psycholog pracovala např. v oblasti problematiky závislostí a poruch chování v P-centru Olomouc a ve Středisku výchovné péče v Kroměříži.

Od roku 2010 se zabývá problematikou diagnostiky, léčby a výzkumu traumatu a PTSD, absolvovala s certifikátem Evropské asociace SE (EASE®) tříletý výcvik v metodě Somatic Experiencing®, podle Petera Levina. V současné době spolupracuje na vzdělávacím programu v oblasti léčení a výzkumu traumatu s Institutem for NeuroTracking® v Mnichově. Je supervizorkou metody VTI (SPIN Praha). Absolvovala výcviky krizové intervence, managementu hromadných neštěstí a dlouhodobé psychoterapeutické výcviky např. v Satiterapii, Proces orientované psychologii, Katatymně imaginativní psychoterapii a dalších terapeutických a diagnostických odborných kurzech.

Na Univerzitě Palackého působila jako odborný asistent na katedře Psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty (2015-2018) a od roku 2018 na katedře psychologie FF v rámci oboru klinická psychologie a psychoterapie.

Spoluautorsky se podílela na odborných knihách Dítě traumatizované v blízkých vztazích, Psychicky zranené dieťa a možnosti intervencie (Portál), Krizové situace výchovy a výuky, Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin (Triton). Téma disertační práce: Psychická a vývojová traumata u dětí – shody se syndromem ADHD, rozdíly a diagnostická rozlišení.

Je členkou Asociace klinických psychologů, Evropské společnosti pro trauma a disociaci (ESTD) a zakládající předsedkyní Asociace Somatic Experiencing ČR.

profesní životopis L.Jochmannová

Vyučované předměty

otázky Adiktologie Jochmannová

Psychoterapie dětí 1

Psychoterapie dětí 2

Vývojová neuropsychologie

 

 

 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/phdr-leona-jochmannova/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »