Státní závěrečné zkoušky

Informace pro studenty absolventských ročníků k organizaci SZZK

Bakalářské diplomové práce

Do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie nahrají studenti celé znění diplomové práce a přinesou na studijní oddělení dva výtisky diplomové práce a vytištěné listy z Portálu s doplněnými informacemi k závěrečné kvalifikační práci. Na studijním oddělení je možné práci předložit v době úředních hodin. Práce s razítkem ze studijního oddělení pak odevzdávají doc. Vtípilovi, nebo dr. Sedláčkové. V případě jejich nezastižení je možné práce nechat u paní Molnárové.

Zápis státnicových předmětů

Pokud si studenti nezapsali na začátku zimního semestru do IS STAG státnicové předměty, mohou tak učinit v rámci zápisů letního semestru.

Přečtěte si také, prosím, interní normu pracoviště č.03/2017, která se týká průběhu obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběhu státních závěrečných zkoušek.

Další informace k zápisu státnicových předmětů můžete najít na webu FF UP zde.

Státní závěrečná zkouška (SZZk) – souslednost realizace jednotlivých částí SZZk

Termíny pro přihlašování na státnicové termíny (obhajob a SZZK) naleznete v harmonogramu katedry.

Studenti bakalářského prezenčního studia si zapisují tyto státnicové předměty: SBZKB, BSZ1-BSZ4, BCDP (celkem 6 předmětů).

Studenti bakalářského kombinovaného studia si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, BSZ1-BSZ4, BCDP (celkem 6 předmětů).

Tématické okruhy – 3. ročník bakalářského studia prezenční i kombinované formy

 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/studium/bakalarske-studium/statni-zaverecne-zkousky/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »