Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

Člen katedry

E-mail miroslav.charvat@upol.cz
Telefon  +420 585 633 523
Konzultační hodiny dle individuální domluvy osobně či emailem
Pracovna 3.24

Odborná profilace

Narodil se 27. 4. 1978 v Teplicích, kde absolvoval gymnázium. Od roku 1996 studoval a dosud i s rodinou žije v Olomouci. Titul Mgr. získal v roce 2002 a titul Ph.D. v oboru klinická psychologie v roce 2008 na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. V současné době působí jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Vyučuje zde metodologii psychologického výzkumu a experimentální psychologii. Je vedoucím výzkumné oblasti Metodologie, Statistika a experimentální psychologie. Věnuje se též vzdělávání v metodologii v doktorském studijním programu a lektorské činnosti na kurzech věnovaných prevenci rizikového chování. Participuje na projektech a výzkumech z oblasti adiktologie a primární prevence rizikového chování (převod zahraničních metod pro prevenci rizikového chování a léčbu závislostního chování; regionální studie a analýzy potřeb klientů sociálních služeb a skrytých populací; terénní kvalitativní výzkum; evaluace; prevalenční odhady a školní dotazníkové studie; kvazi-experimentální ověřování efektu preventivních programů atp.). Podílí se na pořádání konferencí (Kvalitativní výzkum a metody ve vědách o člověku, PhD Existence). Několik let působil ve Sdružení Podané Ruce, o. s., kde pracoval v terénních programech pro uživatele drog a jako psycholog v ambulanci se specializací na závislosti (nealkoholové drogy a gambling).

Životopis v čj

CV Europass in English

Vyučované předměty

Pregraduální studium:
Základy metodologie psychologického výzkumu 1 (ZM1B, ZM1K)
Základy metodologie psychologického výzkumu 2 (ZM2B, ZM2K)
Kvantitativní metodologie (KMB, KMK)
Experimentální metoda 1 (EM1B, EM1K)
Experimentální metoda 2 (EM2B, EM2K)
Konstrukce testů a dotazníků (KTD)
Metodologie výzkumný záměr (MVZN)

Doktorské studium:
Metodologie a statistika (91AME)
Konstrukce dotazníků (92BTD)
Kvalitativní výzkum v programu ATLAS.ti (91MQA)

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/mgr-miroslav-charvat-ph-d/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »