doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Martin LečbychČlen katedry, klinický psycholog

E- mail martin.lecbych@upol.cz
Telefon   +420 585 633 593
Konzultační hodiny  pondělí 12.00 – 13.00 hodin dle domluvy
Pracovna 3.26

Odborná profilace

Doc. Lečbych se věnuje  klinické psychologii, v rámci oboru pak zejména psychodiagnostice, klinickému poradenství a psychoterapii, zejména se zaměřením na rodinnou terapii.

Seznam publikací

Životopis

Absolvent jednooborového studia psychologie a doktorského studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, na které v současné době působí jako docent. Výzkumnou disertační práci obhájil na téma „Mentální retardace v dospívání a rané dospělosti“, habilitační práci pak na téma „Rorschachova metoda: integrace přístupů“. Získával vzdělávání také na IPVZ, na kterém vykonal specializační zkoušku a atestaci z oboru klinická psychologie a následně i systematické psychoterapie, základní a supervizní certifikovaný kurz v Rorschachově metodě a dalších metodách. Pracoval v privátní praxi v ambulanci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově, následně v Olomouci v rámci ordinace Institutu psychologických služeb, nyní provozuje vlastní praxi klinické psychologie a psychoterapie v Uherském Brodě. Věnuje se psychodiagnostice, klinickému poradenství a psychoterapii, zejména se zaměřením na rodinnou terapii, ve které taktéž absolvoval psychoterapeutický výcvik na IRT v Praze, kde působí nyní jako lektor. Je lektorem kurzů v Rorschachově metodě, Hand testu, Tematicko-apercepčního testu. Působil jako supervizor v několika zařízeních poskytujících sociální služby, dlouhodobě se věnoval výcviku osobních asistentů pro osoby se zdravotním postižením. Několik let působil jako předseda rady České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody, které je v současnosti členem, je členem zkušební komise a poradenského orgánu MZ ČR pro specializační vzdělávání v klinické psychologii, členem Asociace klinických psychologů a Asociace manželských a rodinných poradců. Zahraniční zkušenosti získával zejména v Londýně, Oslu, Istanbulu v rámci řešení společných výzkumných projektů a přednáškové činnosti.

OSOBNÍ WWW STRÁNKY:

http://in-psycho.lecbych.cz/

http://psychologie.lecbych.cz/

Sylaby

Otázky ke zkoušce z obecné psychoterapie

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/phdr-martin-lecbych-ph-d/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »