PhDr. Kristýna Hosáková

Interní doktorandka

E- mail kristyna.hosakova@upol.cz
Telefon  585 633 531
Konzultační hodiny dle předchozí domluvy
Pracovna 2.24

Odborné zaměření

Ve své výzkumné činnosti se dlouhodobě zaměřuje na oblast klinické psychologie, zejména schizofrenie. Věnuje se problematice negativních symptomů, kognitivních funkcí, sociální kognice, interpersonálních vztahů a komunikace u osob se schizofrenií.

V roce 2013 byla spoluřešitelkou projektu Možnosti diagnostiky interpersonální decentrace u osob se schizofrenií, který byl podpořen grantem SGS IGA (FF_2013_024). Podílela se i na projektech TeraImpuls a iLab. Od roku 2015 se v rámci grantu SGS IGA (FF_2015_022) zabývá výzkumem negativních symptomů a kognice u schizofrenie.

Dále se věnuje neuropsychologické rehabilitaci a metodě EEG biofeedback, ve které absolvovala několik školení. Absolvovala výcvik v krizové intervenci (150 hodin) a v současné době navštěvuje Základní kurz Rorschachovy metody (140 hodin).

Vybrané publikace

Články

Hosáková, K., & Lečbych, M. (2016). Možnosti využití Tematicko-apercepčního testu při diagnostice sociální kognice u osob se schizofrenií. Československá psychologie, 60(1), 71-81.

Hosáková, K. (2016). Negativní symptomy u schizofrenie: Současný pohled na téma. In E. Maierová, L. Viktorová, & M. Dolejš (Eds.). PhD existence 2015: Sborník odborných příspěvků (112-116). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Hosáková, K., & Lečbych, M. (2015). Sociální kognice u pacientů se schizofrenií: Využití Tematicko-apercepčního testu. In E. Maierová, L. Šrámková, K. Hosáková, M. Dolejš, & O. Skopal (Eds.). PhD existence 2015: Sborník odborných příspěvků (173-178). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Lečbych, M., & Hosáková, K. (2014). Posouzení interpersonální decentrace u hospitalizovaných osob se schizofrenií metodou Tematického apercepčního testu. Československá psychologie, 58(2), 98-106.

Konference

Hosáková, K. (2016). Negativní symptomy u schizofrenie aneb Jak zdání klame. PhD existence 6. Olomouc, 8. – 9. 2. 2016.

Hosáková, K., & Lečbych, M. (2015). The relationship of two social cognition concepts as measured by Thematic Apperception Test in paranoid schizophrenia. 5th European Conference on Schizophrenia Research. Berlin, 24. – 26. 9. 2015.

Lečbych, M., & Hosáková, K. (2014). Interpersonal decentering levels in hospitalized schizophrenic patients as measured by the Thematic Apperception Test. XXI. International Congress of Rorschach and Projective Methods. Istanbul, 15. – 19. 7. 2014.

Hosáková, K. & Lečbych, M. (2013). Interpersonal decentering in patients with schizophrenia. 4th European Conference on Schizophrenia Research. Berlin, 26. – 28. 9. 2013.

Skripta

Lečbych, M., & Hosáková, K. (2014). Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí: Učební texty pro studenty FF UP. Olomouc: Univerzita Palackého.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/phdr-kristyna-hosakova/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »