Systém neuropsychologický

NEUROP-3 Neuro

Neurop-3 je program, který je používán k neuropsychologické diagnostice a rehabilitaci kognitivních funkcí.  Je výsledkem dalšího vývoje DOS verze programu NEUROP-1 a NEUROP-2 používaných od roku 1993. Programy byly vyvíjeny a testovány týmem německých neuropsychologů klinicky pracujících v oblasti neuropsychologické rehabilitace.

V baterii programů je v současné době 57 různých programů, z nichž většina obsahuje několik možných variant cvičení. Programy a cvičení reflektují dlouhodobé klinické zkušenosti s diagnostickou a terapií neurologicky postižených osob.

Předností programu je možnost vytváření nových cvičení pomocí jednoduchého a přehledného systému Neurop editor. Tento program umožňuje uživateli přetvářet cvičení podle individuálních potřeb, zájmů a schopností klienta, upravovat stávající cvičení, vkládat cvičení vlastní, pracovat s vlastním podnětovým materiálem (např. obrázky, rodinné fotografie a vlastní zvukové záznamy). Dále lze měnit i veškeré parametry úloh – rychlost prezentace podnětů, jejich počet, pořadí, rozmístění atd.

Jinou možností programu Neurop-3 je využívání baterie pomocí systému THNP za účelem supervidované domácí neuropsychologické rehabilitace. Neuropsycholog zde má možnost psaní skriptů (seskupení cvičení) pro konkrétního klienta. Klientovi se pak v jeho domácím prostředí (pomocí verze programu HNP) automaticky tyto úlohy přehrávají, zaznamenávají se výsledky provedených cvičení, stejně jako datum a čas, kdy byla úloha prováděna. Výsledky cvičení jsou zasílány zpět terapeutovi, ten pak na jejich základě stanovuje další rehabilitační plán.

Více informací

 

EEG BIOFEEDBACK Biofeed

EEG-Biofeedback je terapeutická metoda, která umožňuje regulaci frekvencí elektrické aktivity mozkových vln, s využitím speciálního počítačového programu. Ten modifikuje, resp. převádí námi snímanou aktivitu mozku (EEG) do jednotlivých prvků počítačové hry, která naopak vydává zpětnovazebné informace o úspěšnosti tréninku pomocí zrakové a sluchové dráhy i taktilního čití. Mozek je trénován podle individuálních potřeb každého klienta tak dlouho, než si způsob fungování zapamatuje a osvojí.

Základní částí celého zařízení je zesilovač mozkové aktivity, kterým se pomocí elektrod umístěných na temeni hlavy a na uších, snímá EEG. Další složkou zařízení je počítač s nainstalovaným speciálně vytvořeným softwarem, který zpracovává signál zesilovače. Počítač analyzuje signál a zajišťuje „feedback“ – zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku. Na monitoru terapeuta se zobrazí vyfiltrovaná aktuální frekvenční pásma a na monitoru klienta se převedou signály do podoby „počítačové hry“. Klient tedy v reálném čase sleduje činnost své mozkové aktivity a přes zrakovou a sluchovou dráhu (označení zisku bodů signálem + počítadlo bodů) dostává jeho mozek informaci o své činnosti, tj. o tom, jaké frekvenční pásmo právě používá.

Frekvence elektrické aktivity mozku, které se mozek biofeedbackem učí, jsou stanoveny podle vědeckých poznatků o fungování mozku v určitých stavech nebo při výkonech. Byly odvozeny z výzkumů jedinců, kteří mají optimálně fungující mozek: např. pilotů a jogínů.

Výsledným efektem je, že se mozek hravou formou naučí lépe, efektivněji a s menším výdejem energie využívat své schopnosti a kapacitu. Trvale přejde na nově naučený způsob regulace organismu, čímž se odstraní dosavadní poruchy a obtíže. Naučí se správně střídat a využívat jednotlivá užší frekvenční pásma a po dostatečně dlouhou dobu se v nich udržet, což je právě záležitostí řídící činnosti centrálního nervového systému.

 

 

HAPPY NEURON happy

Tato metoda je vyvíjena již 10 let předními světovými neurology. Jedná se o kompletní program pro trénink kognitivních funkcí s využitím počítače.  Obsahuje 20 her, které představují kompletní sadu, jež je určena k vyváženému posilování všech klíčových kognitivních funkcí: paměť, koncentrace, řečové funkce, exekutivní funkce (uvažování, logické myšlení) a vizuálně –prostorová orientace. Tato metoda je podložena vědeckými studiemi, které potvrzují, že mozek lze poměrně jednoduchým způsobem trénovat a vrátit mu jeho schopnosti z mladších let nebo je i překonat.

Více informací

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/system-neuropsychologicky/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »