Přijímací zkoušky – písemná část

19. 05. 2018 / Romana Mazalová / Rubrika: Události / Přečteno 3 914x

Přejeme krásný den všem uchazečkám a uchazečům o studium na naší katedře.

Blíží se čas písemné části přijímacích zkoušek. Ta se bude konat ve dnech 19. – 20.5. 2018 (prezenční i kombinovaná forma). Každý z vás bude přizván pouze na jeden z těchto dvou dnů a v jeden den budete psát obě dvě písemné části. Tedy SPF (Test studijních předpokladů na FF UP), i OPS (Oborový test psychologie).

a) SPF – Test studijních předpokladů na FF UP

Písemný test SPF (Test studijních předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách) je základem přijímací zkoušky pro všechny bakalářské obory FF UP. Test trvá maximálně 50 minut a má 50 otázek s možnostmi odpovědí a, b, c, d, e (podrobnější informace a závazné parametry testu jsou publikovány na stránkách FF UP v sekci přijímací řízení).
I když se student hlásí na více oborů, vykoná jen jeden společný test TSP, který bude započten ke všem přihláškám. Váha testu pro postup do 2. kola pro obor psychologie je 0,4 (40%).

b) OPS – Oborový test psychologie

Písemný test bude zaměřen na základní znalosti z oblasti psychologie, filozofie, sociologie a biologie (s důrazem na biologii člověka) v rozsahu témat, která jsou probírána ve výuce na středních školách. Test trvá maximálně 50 minut a má 50 otázek s možnostmi odpovědí a, b, c, d, e. Váha testu pro postup do 2. kola pro obor psychologie je 0,6 (60%).

Body z obou testů z 1. kola se přepočtou do jednoho skóru v rozsahu 0 – 100 bodů, přičemž každý z testů má v tomto výsledném skóru jinou váhu (40% SPF a 60% OTP). K ústnímu pohovoru (2. kolo) budou pozváni ti uchazeči o studium psychologie, kteří se v Testu studijních předpokladů a Oborovém testu z psychologie umístili mezi nejlepšími. Jejich seznam bude spolu s rozdělením do zkušebních komisí zveřejněn na těchto stránkách zde a také na internetové stránce FF UP v sekci Přijímací řízení – průběžné informace.

Znění testů z uplynulých let je zveřejňováno na webu FF UP v sekci Testy a zprávy z přijímacího řízení.

Držíme vám palce a těšíme se na vás.

Katedra psychologie

SEZNAM POSTUPUJÍCÍCH K ÚSTNÍ ČÁSTI

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/udalosti/prijimaci-zkousky-pisemna-cast/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »