Workshop: Nízkoprahová zařízení

23. 11. 2017 / Romana Mazalová / Rubrika: Události / Přečteno 1 175x

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (teorie & praxe, 2017)

 

Termín: 23. 11. 2017

Čas: 9:45 – 15:00

Místo: učebna 216 Katedra psychologie FF UP Olomouc; Vodární 6

 

Přihlásit na workshop

 

 

Abstrakt: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále NZDM) jsou určena dospívajícím dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi nepříznivou sociální situací nebo důsledky svého chování. Tato zařízení jsou zároveň jedinou sociální službou, která je určená přímo dospívajícím.  Posláním NZDM je provázet děti a mládež obdobím dospívání, poskytovat jim informace, nabízet jim odbornou pomoc a podporu v nepříznivých životních situacích, a předcházet tak jejich selhání a sociálnímu vyloučení. NZDM usilují o pozitivní změnu v jejich životním stylu a vytváří podmínky pro jejich začlenění se do společnosti. Cílem workshopu je seznámit studenty s teoretickými východisky NZDM (princip nízkoprahovosti, cíle a cílová skupina NZDM, kontaktní práce apod.), ale také s praktickým fungováním těchto služeb prostřednictvím kazuistik a modelových situací.

 

Přednášející: Mgr. et Mgr. Vanda Zemanová

Medailonek: Vanda Zemanová je absolventkou studia zaměřeného na sociální pedagogiku a sociální práci na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále je absolventkou jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zde dále pokračuje studiem doktorského programu pedagogické psychologie. Dlouhodobě se věnuje rizikovému chování, dospívajícím a vývoji psychodiagnostických metod. V praxi se nejprve 5 let věnovala dospívajícím na druhém stupni základního vzdělávání jako lektor všeobecné primární prevence, následně pracovala 7 let s rizikovou mládeží z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. V současné době působí jako psycholog Vězeňské služby České republiky. Je frekventantkou sebezkušenostního psychoterapeutického komunitního výcviku v dynamické skupinové psychoterapii.

 

Publikace:

Zemanová, V. & Dolejš, M. (2015). Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů NZDM. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4492-5

Zemanová, V. & Frühbauer, J. (2015). Výjezd za dobrou praxí do Belgie. In Streetwork! Dobrá praxe 2015 – České a zahraniční zkušenosti z práce v nízkoprahových sociálních službách. Praha: Česká asociace streetwork. ISBN: 978-80-905069-3-0

Zemanová, V. & Dolejš, M. (2015). Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež aneb jak se liší od „normálních“ adolescentů? In PhD existence 2015: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4694-3

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/udalosti/workshop-nizkoprahova-zarizeni/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »