Vychází svého druhu jedinečná publikace: „Rozhovor, pozorování a anamnéza v dopravněpsychologickém vyšetření“

17. 06. 2015 / Lucie Reichová / Rubrika: Médiím / Přečteno 1 813x

Vychází svého druhu jedinečná publikace: "Rozhovor, pozorování a anamnéza v dopravněpsychologickém vyšetření"
Nová kniha dopravních psychologů z Katedry psychologie Palackého Univerzity v Olomouci se věnuje problematice vedení rozhovoru, pozorování a anamnéze při provádění dopravněpsychologického vyšetření řidičů. Publikace je v elektronické podobě volně dostupná na www.trafficpsychology.cz

Anotace:
V České republice je dle §87 zákona 361/2000 Sb. některým skupinám řidičů zákonem ustanovená povinnost podrobit se dopravněpsychologickému vyšetření. Tento zákon rovněž ustanovuje, kdo je oprávněn toto vyšetření provádět. V současné době zákon ale nestanovuje, co má být obsahem tohoto vyšetření, jaké metody jsou vhodné, anebo jak dlouho má vyšetření trvat. Ačkoliv v poslední době je v české i zahraniční literatuře dopravněpsychologické diagnostice věnován čím dál tím větší prostor, téměř výhradně se tento prostor týká testových metod. Součástí dopravněpsychologického vyšetření jsou ale i metody klinické. Mezi ně řadíme rozhovor, pozorování a anamnézu. Tato publikace se tak týká právě klinického přístupu v rámci psychologické diagnostiky a zaměření explorace při dopravněpsychologickém vyšetření.

V úvodní části publikace jsou představeny klinické metody a jsou popsány principy jejich správné aplikace, a to zejména v kontextu dopravněpsychologického vyšetření. V následující části je popsána aplikace klinických metod (zejména rozhovoru) a postupy jak je provádět při dopravněpsychologickém vyšetření. Pro účely této publikace bylo provedeno šetření sestávající z rozhovoru s patnácti dopravními psychology, kteří odpovídali na otázky týkající se jejich užívání klinických metod. Výstupy tohoto výzkumu jsou popsány ve čtvrté kapitole. Další část publikace pojednává o vztahu mezi tím, co zjišťujeme (resp. posuzujeme) v rámci dopravněpsychologického vyšetření a dopravním chováním (resp. bezpečnosti silničního provozu). Závěrem publikace je pozornost věnována etickým a právním aspektům. Součástí knihy je formulace informovaného souhlasu s nahráváním rozhovoru.

Autoři publikace děkují dopravním psychologům za ochotu zapojit se do výzkumu ohledně provádění dopravněpsychologického vyšetření, jehož výstupy jsou prezentovány v této knize.

Lenka Šrámková, Matúš Šucha

Do knihy můžete nahlédnout i zde: http://old.psych.upol.cz/wp-content/uploads/2015/06/Rozhovor_-_pozorovani_DEFnahled.pdf

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/verejnosti-a-mediim/vychazi-sveho-druhu-jedinecna-publikace-rozhovor-pozorovani-a-anamneza-v-dopravnepsychologickem-vysetreni/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »