Atraktivito, opět se setkáváme!

08. 04. 2014 / Lucie Reichová / Rubrika: Blog / Přečteno 2 522x

Atraktivito, opět se setkáváme!

Atraktivita. Téma jako vyšité z populárních psychologických i nepsychologických časopisů nebo z různých serverů, kde byste se mimo jiné dočetli konkrétní rady, jak si žena může udržet krásu, aby tak uspokojila zrak svého partnera.
Upřímně, pokud na podobné téma někde narazím, článek ani nečtu, protože mě moje skepse nechce pustit dál než přes nadpis. Proto jsem možná byla i ráda, když jsem v kanálu novinek z žurnálů APA  našla odkaz na tento článek. Jednoduše to byla výzva 🙂 Každopádně, co jsem se dozvěděla…

Hypotéza, že muži a ženy jsou různě přitahováni fyzickou atraktivitou svého protějšku, je  odvozena ze dvou teorií. Určitě vás napadlo, že jednou z nich je Darwinova teorie pohlavního výběru. Druhá teorie, o níž se autoři opírají je Triversova teorie rodičovské investice. Protože ženy musí investovat do odnošení a vychovávání potomstva více energie, potřebují partnera, který dokáže v tomto poskytnout zdroje pro výchovu potomstva. Podle Triversovy teorie, kdy atraktivní muži jsou naopak méně ochotni tyto zdroje poskytnout, se u žen vyvinul kompromis, který oslabuje v případě dlouhodobých vztahů jejich preference na fyzickou atraktivitu mužů.

V této studii stanovili výzkumníci 3 základní kritéria, za jejichž dodržení je možné najít rozdíl mezi pohlavími v hodnocení atraktivity druha/družky. Jsou jimi:

  • výběr párů v dlouhodobém vztahu (ženy v dlouhodobém vztahu totiž volí jiné strategie – např. výběr a ukotvení partnera podle jeho schopnosti zajistit rodinu)

  • výběr párů mladšího věku (protože ženina schopnost reprodukce klesá po 35. roce + u starších již fyzický vzhled není zásadní kvalitou ve vztahu)

  • měření atraktivity pomocí pozorovatelných aspektů fyzického vzhledu (je však třeba vyloučit proměnné, které se s atraktivitou pojí – včetně faktorů jako např. věk, příjem, extraverze, vlastní atraktivita, ad., které  mohou mít vliv na spokojenost ve vztahu)

Meltzerové, McNultymu, Jacksonové a Karnelovi (2014)  se podařilo uskutečnit výzkum splňující všechna tato kritéria, což se nedá říct o studii pětice Eastwick, Neff, Finkel, Luchies & Hunt z roku 2013 – ze všech jejich provedených studií totiž pouze jedna odpovídala těmto kriteriím, na jejímž základě mohli potvrdit předpovídaný rozdíl mezi muži a ženami v hodnocení atraktivity. Eastwick et al. však v kritickém duchu hodnotí i výzkum svých kolegů. Avšak oni oproti týmu Meltzerové udělali zásadní chybu, když stanovovali atraktivitu na základě vlastního, neobjektivního hodnocení účastníků, kdy do hry vstupují osobnostní charakteristiky (dostupné i z malého střípku zachyceného projevu, chování) subjektů, které mohou mít zásadní vliv na lidskou percepci a hodnocení fyzické atraktivity.
Abych to neprotahovala, studie Meltzerové et al. (2014) nakonec potvrdila, že muži v dlouhodobém vztahu oceňují atraktivitu své partnerky více, než ji oceňují ženy u mužů.

Pokud jste došli až sem, vraťme se spolu na začátek a zeptejme se: “Kde je hranice mezi tím, co už je bulvár a co ještě není? Ovlivní například jedna citace náš celkový názor na text, co máme před očima?”
Své názory můžete vyjádřit v komentářích níže 😉

Zdroj: Meltzer, A. L., McNulty, J. K., Jackson, G. L., & Karney, B. R. (2014). Men still value physical attractiveness in a long-term mate more than women: Rejoinder to Eastwick, Neff, Finkel, Luchies, and Hunt (2014). Journal of Personality and Social Psychology, 106(3), 435–40. doi:10.1037/a0035342

 

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě

Napsat komentář

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/blog/atraktivito-opet-se-setkavame/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »