PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.

Klára SeitlováČlenka katedry

E- mail klara.seitlova@upol.cz
Telefon +420 585 633 512
Konzultační hodiny

KONZULTAČNÍ HODINY

červenec – srpen 2019 dle individuální domluvy

Od září 2019 vždy ve čtvrtky v čase 10:00 – 11:30, nutné potvrzení termínu předem emailem nebo telefonicky.

V případě změny – nové termíny či zrušení výše uvedených – budou zde pravidelně aktualizovány.

Pracovna 3.18

Odborná profilace

Dr. Klára Seitlová se dlouhodobě specializuje na oblast psychologie práce a organizace s profilací na virtuální prostředí (komunikace prostřednictvím web 2.0; nové formy komunikace; on-line vzdělávání) a týmovou práci v propojení se zážitkovou pedagogikou. Další oblastí odborného zájmu je projektové řízení, ve kterém aktivně publikuje.

Životopis

Absolventka magisterského jednooborového studia a doktorského studia psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2002 pracuje v oblasti rozvoje lidských zdrojů a od roku 2006 působí jako lektorka manažerských kurzů a teambuildingových programů. V letech 2009-2012 byla spoluřešitelem ESF projektů „Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP v Olomouci“ a „Vzdělávání a zvyšování kompetenci pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů“. Na Univerzitě Palackého působí na dvou katedrách a to na Katedře psychologie a Katedře aplikované ekonomie. Od roku 9/2011 do roku 12/2016 byla proděkankou pro pro studijní a sociální záležitosti FF UP. Na Katedře psychologie byla v letech 2010 – 2014 koordinátorkou zahraničního studia a stáží. V roce 2012 obhájila na Katedře psychologie disertační práci na téma „Role kurzů při utváření a rozvoji vztahů v pracovním prostředí“. Je držitelkou akreditací pro model organizační kultury vyvinutý G. Hofstedem a B. Waisfiszem, Hogenovu diagnostiku, diagnostiku v oblasti „Cultural Transformation Tools“ od Barrett Values Centre, týmové role dle M. Belbina a Management se zaměřením na štíhlou výrobu. Je akreditovaným koučem v Integrativním koučinku (MŠMT). Absolvovala výcvik Gestalt v Osobním a pracovním kontextu (Institut pro gestalt terapii, 205 hodin). Další oblastí odborného zájmu je projektové řízení (akreditace PRINCE2® Foundation), ve kterém taktéž aktivně publikuje. Aktuálně je na rodičovské dovolené.

Sylaby

Zimní/Letní semestr
ZS – Řízení lidských zdrojů 1, PCH/RL1M (prezenční studium), PCH/RL1N (kombinované studium)
ZS – Řízení virtuálních týmů, KAE/RVT a RVTN (prezenční i kombinované studium)
ZS – Projektový management, KAE/PM
ZS – Zážitková pedagogika, PCH/ZAPE (prezenční studium – garant předmětu)
LS – Řízení lidských zdrojů 2, PCH/RL2M (prezenční studium), PCH/RL2N (kombinované studium)
LS – Týmová práce, PCH/TMP, TMPCN, TMPM, TMPN (prezenční i kombinované studium)
LS – Manažerská psychologie, KAE/MPS
LS – Lidský faktor v managementu, KAE (doktorské studium)
ZS/LS – Selected topics in management, KAE/STM1 a KAE/STM2 (výuka v AJ)
ZS/LS – Projektový management, PCH/92BPM nebo PCH/9MPM (doktorské studium)
ZS/LS – Zahraniční stáž, PCH/9ZS nebo PCH/91CZS (doktorské studium)

Publikační činnost

Přehled dle Public OBD UP – OBD-Klára Seitlová, OBD-Klára Bendová

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/phdr-klara-seitlova-ph-d/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »